IRC Logs for #crux-devel Saturday, 2011-02-26

*** nthwyatt has joined #crux-devel00:18
*** y3llow has quit IRC01:04
*** y3llow_ has joined #crux-devel01:05
*** y3llow_ is now known as y3llow01:05
*** deus_ex has quit IRC04:47
*** deus_ex has joined #crux-devel05:02
*** deus_ex is now known as pedja05:17
*** acrux has quit IRC10:21
*** acrux has joined #crux-devel10:23
*** acrux has quit IRC11:08
*** acrux has joined #crux-devel11:10
*** mavrick61 has quit IRC21:48
*** mavrick61 has joined #crux-devel21:49

Generated by irclog2html.py 2.11.0 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!